OPLEIDINGEN WIELERBOND VLAANDEREN NAJAAR 2016

OPLEIDINGEN WIELERBOND VLAANDEREN NAJAAR 2016

 

Wielerbond Vlaanderen organiseert dit najaar maar liefst 4 opleidingen voor clubbestuurders in samenwerking met Dynamo Project (een project van de Vlaamse Sportfederatie)!

Iedereen van harte welkom!!

 

Ter info voor de clubs met jeugdrenners die intekenden op het Jeugdsportfonds 2016: deze opleidingen komen in aanmerking voor de minimale voorwaarde van deelaspect 7.

 

EEN BELEIDSPLAN VOOR JE SPORTCLUB. VOORKOM EEN STUURLOOS SCHIP!

 

Waar & wanneer

Wielercentrum Eddy Merckx – Strandlaan 3 – 9000 Gent (op het domein Blaarmeersen, toegang via Zuiderlaan)

Woensdag 12 oktober 2016 – 19u00-22u00

 

Doelstelling

Een clubbeleidsplan is in de eerste plaats een navigatie-instrument voor de clubwerking. Het plan geeft aan wat je als sportclub belangrijk vindt, waar je op korte en langere termijn naartoe wilt, evenals de weg die je stap voor stap moet bewandelen om je doelstellingen te bereiken.

Deze sessie schetst op een begrijpelijke manier de opbouw van zo’n beleidsplan. De lesgever overloopt samen met jou de verschillende onderdelen van  een meerjarenplan en reikt praktische tips aan.

Na de bijscholing zullen de deelnemers in staat zijn zelf een beleidsplan op te stellen voor hun club en dit op een realistische manier wat tijd en mankracht betreft.

Tip: als je al een beleidsplan hebt, kan je dit vooraf naar Wendy sturen!

 

OUDERS & CLUBS: ÉÉN DOEL!?!

 

Waar & wanneer

Wielerbond Vlaanderen Vlaams-Brabant – Hertogstraat 203/2 – 3001 Heverlee

Woensdag 26 oktober 2016 – 19u00-22u00

 

Doelstelling

Hoe kunnen jeugdsportclubs en ouders samen de talenten van jonge spelers ontwikkelen en hun spelplezier vergroten?

Ouders komen vaak met andere verwachtingen aan het veld dan hun sportende kinderen. Soms hopen ze dat hun kinderen het goed doen omdat zij zelf nooit succesvol waren. Of ze willen dat hun kinderen alle kansen benutten die ze zelf nooit kregen. Andere ouders zoeken roem en glorie via hun talentvolle spruit.

De ambities van de ouders overstijgen al eens deze van hun kinderen, tot een punt waarop kinderen meer uit plicht aan sport doen dan voor het plezier.

Jeugdsportclubs moeten ouders betrekken in hun werking en kunnen hen helpen inzien wat hun motivatie is en hoe deze de prestaties en het spelplezier van hun kind beïnvloedt. En vooral hoe ze ook langs het sportveld hun ouderrol kunnen opnemen, door het verstevigen van hun competenties als supporter.

In deze workshop maak je kennis met een wetenschappelijk onderbouwd vormingspakket waarmee jeugdsportclubs een ouderwerking kunnen opstarten.

 

 

LESS STRESS IN DE STRESS-LES

 

 

Waar & wanneer

Sportcentrum De Deuster – Deusterstraat 74 C2 – 3990 Peer

Vrijdag 28 oktober 2016 – 19u00-22u00

 

Doelstelling

Stress! Alleen het woord al! Hoewel we het in eerste instantie associëren met minder aangename gedachten, is stress vooral een belangrijke motor van activiteit! Zeker in de sport (en vaak ook in sportclubs en -besturen) is het een tool die je enerzijds gericht kan inzetten, anderzijds een teken dat vraagt om even stil te staan en (anders!) te reageren.

In deze interactieve workshop kom je op gemoedelijke en praktische wijze de verschillende oorzaken en vormen van stress te weten, de mechaniek die erachter steekt en hoe je er vanuit dit begrip mee omgaat of (nog beter) mee kan omgaan. Dit aan de hand van concrete voorbeelden uit je sportclub die ieder voor zich vrij mag bepalen.

Waar krijg jij de zenuwen van? Breng ze mee naar de workshop (*)! Je zou er anders mogelijk stress van krijgen…

 

(*) niet direct bedoeld op specifieke bestuursleden J

 

 

WERKEN MET GOOGLE DRIVE

 

 

Waar & wanneer

OC De Schouw – Tweelindenstraat z/n – 8810 Lichtervelde

Woensdag 23 november 2016 – 19u00-22u00

 

Doelstelling

Google Drive is de verzamelnaam voor een aantal gratis online toepassingen van Google. Via een googleaccount krijg je immers een aantal zeer handige tools ter beschikking die je zowel privé als zakelijk heel goed kan gebruiken, mits je de functionaliteiten ervan onder de knie hebt. Tijdens deze vorming leer je de verschillende tools kennen en ga je er meteen mee aan de slag!

We laten je onder meer zien hoe je documenten of rekenbladen kan aanmaken, maar ook hoe je makkelijk een online inschrijvingsformulier opmaakt en de inschrijvingen verwerkt. Dankzij Google Drive kan je niet alleen overal aan je bestanden, maar kan je ze ook nog eens delen met anderen of er samen aan werken.

Deze vorming vereist geen voorkennis en is erg praktisch gericht.

 

 

Inschrijven

 

 

Via bijgevoegd inschrijvingsformulier of online via http://competitie.dewielerbond.be/WBVvoorclubs/OpleidingenWBV.aspx?Disc=44

Gent:               inschrijven voor 5 oktober

Heverlee:         inschrijven voor 19 oktober

Peer:                inschrijven voor 21 oktober

Lichtervelde:    inschrijven voor 16 november

 

 

Deelnameprijs

 

 

–    bestuurders bij een sportclub aangesloten bij Wielerbond Vlaanderen en medewerkers bij Wielerbond Vlaanderen: 7,50 EUR/opleiding

–    bestuurders bij een sportclub aangesloten bij een andere VSF-federatie en medewerkers bij een andere VSF-federatie: 12,50 EUR/opleiding

–    sportfunctionarissen in een Vlaamse gemeente: 20 EUR/opleiding

–    alle anderen: 30 EUR/opleiding

Het bedrag dient te worden gestort op rekeningnummer BE77 3930-0404-0242 met vermelding van DP Gent.of DP Heverlee of DP Peer of DP Lichtervelde.

 

 

INFO

 

 

Inschrijvingsformulier opleidingen Wielerbond Vlaanderen najaar 2016

 

 

Gelieve één inschrijvingsformulier per persoon te gebruiken !

 

Օ   Een beleidsplan voor je sportclub. Voorkom een stuurloos schip!

Gent – woensdag 12 oktober 2016 – inschrijven voor 5 oktober

Օ   Ouders en clubs: één doel!?!

Heverlee – woensdag 26 oktober 2016 – inschrijven voor 19 oktober

Օ   Less stress in de stress-les

Peer – vrijdag 28 oktober 2016 – inschrijven voor 21 oktober

Օ   Werken met Google Drive

Lichtervelde – woensdag 23 november 2016 – inschrijven voor 16 november

 

Type deelnemer:

Օ   Bestuurder bij een sportclub aangesloten bij Wielerbond Vlaanderen

Օ   Medewerker bij Wielerbond Vlaanderen

Օ   Bestuurder bij een sportclub aangesloten bij een andere VSF-federatie

Օ   Medewerker bij een andere VSF-federatie

Օ   Bestuurder bij een sportclub aangesloten bij een niet-VSF-federatie

Օ   Medewerker bij een niet-VSF-federatie

Օ   Sportfunctionaris

Օ   andere: ………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

Naam: ………………………………………………………   Voornaam: ………………………………………………

 

Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………

 

Postcode:…………………………………………………..   Gemeente: ………………………………………………

 

Tel/GSM: ……………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

E-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Geboortedatum: ……………………………………………………………………………………………………………

 

Naam sportclub:…………………………………………………………………………………………………………….

 

Functie binnen de club: …………………………………………………………………………………………………..

 

Federatie: ……………………………………………………………………………………………………………………

 

Deelnameprijs: ……………………………………………………………………………………………………………..

 

 

Gelieve dit formulier terug te sturen naar

Wielerbond Vlaanderen vzw

Wendy De Valck

Strandlaan 3

9000 Gent

 

of te mailen naar wendy.de.valck@wielerbondvlaanderen.be

 

 

 

Wielerbond Vlaanderen vzw

Wendy De Valck

Strandlaan 3

9000 Gent

wendy.de.valck@wielerbondvlaanderen.be

09/321.90.26