Kampioenen Huldiging

Leopoldsburg , 4 januari 2017

 

Beste Renster,

Beste Renner,

 

Wielerbond Vlaanderen – Afdeling Limburg vzw  houdt eraan, zoals de voorgaande jaren, haar kampioenen, verdienstelijke renners(sters), mountain-bikers, BMX-ers en kunstrijders te huldigen.

Mogen wij U daarom uitnodigen om aanwezig te zijn op de ‘Jaarvergadering van de Limburgse Wielerclubs’,  welke plaats vindt op zaterdag 14 januari 2017 om 19u00, in ‘t Poorthuis Cultureel en Administratief Centrum, Zuidervest 2 A, te 3990 Peer.

Bij deze gelegenheid zal U namens de Limburgse Afdeling W.B.V. een passend aandenken worden aangeboden.

Hopende op een positieve reactie,

(Indien belet, gelieve dan te verwittigen op volgende E-mailadres: wbvlimb@gmail.com  )

 

Met sportieve groeten,

Namens W.B.V. – Afdeling Limburg vzw

Jos Mondelaers                                                   Gilbert Magchiels                      Lieve Stevens

Alg. Voorzitter A.I WBV-Afd. Limburg                     Algemeen Secretaris            Penningmeester

 

Alenis Glenn                                                                            Gerards Luc

Voorzitter Prov. Commissie W.P.V.                                    Voorzitter Prov. Commissie Recr. Sporten

 

Arthur Jordens                                                                          Toelen Brecht

Voorzitter Prov. Commissie MTB-BMX-Indoor                     Voorzitter Prov. Jeugd Commissie A.I