INFO – Verzekeringsstrook leden VWB

Info voor organisatoren: leden van de VWB dienen bij deelname aan een tocht van Cycling Vlaanderen een verzekeringsstrookje in te vullen.

Sinds kort heeft de Vlaamse Wielrijdersbond beslist om geen kaarten meer aan haar nieuwe leden te bezorgen. Men wil het gebruik van de bestaande lidkaart laten uitdoven en het inscannen met de identiteitskaart stimuleren.

De bestaande lidkaarten van de Vlaamse Wielrijdersbond kunnen wel nog steeds gebruikt worden als registratiemiddel bij tochten van Cycling Vlaanderen. Het scanprogramma van Cycling Vlaanderen laat het momenteel echter niet toe om leden van VWB te herkennen door de barcode op hun identiteitskaart te scannen. We kunnen voor hen dus niet nagaan of hun lidmaatschap wel degelijk betaald werd bij VWB (en of men dus verzekerd is) als ze niet over een lidkaart beschikken op het moment van inschrijven. Je kunt ze wel manueel opzoeken in het scanprogramma, maar dit vraagt (te) veel tijd aan de inschrijvingstafel.

Omdat Cycling Vlaanderen haar organiserende clubs niet in de steek wil laten, stellen we voor om deze plotse wijziging op te vangen door het tijdelijke gebruik van formulieren waarop de leden van VWB verklaren dat hun lidmaatschap in orde is. Je kunt deze formulieren hier downloaden

Het is de bedoeling dat deelnemers van je toertocht die aangesloten zijn bij de Vlaamse Wielrijdersbond en op het moment van inschrijven niet over hun lidkaart beschikken, verklaren dat hun lidmaatschap in orde is voor 2017 door het voorziene document in te vullen.

Leden van VWB die nog over hun lidkaart beschikken kunnen dit zonder probleem blijven gebruiken en laten inscannen zoals vroeger. Dit is een voorlopige werkwijze. In tussentijd worden de voorbereidingen getroffen om een nieuw scanprogramma te ontwikkelen bij Cycling Vlaanderen.

Na afloop van de tocht moeten de personen die verklaard hebben lid te zijn bij VWB in het programma opgezocht worden en toegevoegd worden aan het scanbestand. Op die manier verkrijgen we opnieuw een correcte weergave van de deelnamecijfers.

Verzekeringsstrook leden VWB