FIETSEN IN GROEP

Heel wat recreatieve clubs starten deze periode opnieuw hun clubactiviteiten. Hoe fiets je nu reglementair in groep?In de huidige wetgeving wordt voor de term wielertoerisme  “fietsers in groep” gebruikt. Enkel groepen vanaf 15 personen worden beschouwd als “fietsers in groep”. Groepen met minder dan 15 personen worden niet beschouwd als “fietsers in groep” en zijn dus onderhevig aan de reglementering voor de individuele fietser. Zij moeten dus op de fietspaden rijden en, bij ontstentenis daarvan, de rijbaan gebruiken. Zij mogen met twee naast elkaar rijden, behalve wanneer het kruisen niet mogelijk is.

De fietsers in groep krijgen dankzij de wetgeving meer mogelijkheden, maar ook bepaalde verplichtingen:

•    Het gebruik van de fietspaden is niet verplicht.
•    Met maximum 2 naast elkaar rijden mag altijd, op voorwaarde dat men gegroepeerd blijft.
•    Op een baan zonder rijstroken mag men niet meer dan de breedte gelijk aan die van één rijstrook en in geen geval meer dan de helft van de rijbaan in beslag nemen.
•    Op een rijbaan met rijstroken gebruikt men alleen de rechterrijstrook.

De wet deelt de fietsers in groep verder op in 2 categorieën:

Een groep van 15 tot 50 fietsers:

•    De groep mag worden vergezeld door ten minste 2 wegkapiteins.
•    1 of 2 begeleidende auto’s zijn mogelijk; als er slechts één begeleidend voertuig is, moet dit de groep volgen.

Een groep van 51 tot 150 fietsers:

•    Ten minste 2 wegkapiteins moeten de groep verplicht vergezellen.
•    Op de kruispunten zonder verkeerslichten kunnen de wegkapiteins het verkeer stilleggen door middel van een bord met de afbeelding van het verkeersbord C3 (witte cirkel met rode rand), en kunnen ze aanwijzingen geven.
•    De wegkapitein moet geen lijst van de deelnemers meer in zijn bezit hebben (vroeger wel verplicht).
•    2 begeleidende auto’s zijn verplicht: een voertuig dat de groep voorafgaat en een voertuig dat de groep volgt.
•    De begeleidende auto’s moeten de groep op ongeveer 30 m voorafgaan of volgen.
•    De begeleidende auto’s moeten een speciaal bord voeren, goed zichtbaar voor het tegemoetkomend en achteropkomend verkeer.

Voor de wettelijke bepalingen van de termen wegkapitein, begeleidende auto en het verkeersbord C3 verwijzen we graag door naar de volgende website: http://wegcode.be/wetteksten/secties/kb/wegcode/217-art43bis