Opleiding gemachtigde signaalgevers

Geen koers zonder seingevers. De provincie Limburg organiseert op 18 mei 2017 dan ook een infosessie voor gemachtigde signaalgevers. Hoe je je als begeleider moet gedragen in het verkeer en welke je rechten en plichten zijn, daarover kom je alles te weten in de infosessies “wegcode voor groepsleiders, wegkapiteins en gemachtigd signaalgevers” die het provinciebestuur om de twee jaar organiseert.

Deelname is volledig gratis.

  • gemachtigd signaalgever
    • op 18 mei 2017
    • voor het begeleiden van culturele, sportieve en toeristische evenementen, wielerwedstrijden en niet-gemotoriseerde sportwedstrijden
    • minimumleeftijd 18 jaar

Praktisch

Deze infosessies vinden plaats in de Boudewijnzaal van het Provinciehuis, Universiteitslaan 1 te 3500 Hasselt (toegang via de Bosstraat). De sessies starten telkens om 19 uur en eindigen rond 21 uur. De provincie verwelkomt u graag vanaf 18.30 u. Na afloop van de infosessies bieden ze alle deelnemers een kopje koffie met gebak aan.

Inschrijven

Deze infosessies zijn niet bedoeld voor gemachtigd opzichters. Deelname aan de infosessies is gratis, maar inschrijven is verplicht.
Tot 21 april 2017 kun je inschrijven via inschrijvingsformulier groepsbegeleiders in het verkeer. Inschrijven (één persoon per inschrijvingsformulier) is verplicht.