Overlijdensbericht

Onze Voorzitter Jos Mondelaers meld het overlijden van zijn schoonmoeder.

We wensen Jos en Astrid van de afdeling veel sterkte.


Mevrouw
Maria SCHELKENS
weduwe van
Bob VERSCHUEREN (†2004)
Geboren te Aartselaar op 24 mei 1930 en
zachtjes ingeslapen in het rusthuis Coham
te Ham op 7 maart 2018.
De plechtige uitvaartdienst, waartoe u wordt uitgenodigd,
zal plaatshebben in de parochiekerk
Sint-Balsius te Heppen
op woensdag 14 maart 2018 om 10.30 uur,
gevolgd door de crematie en begraving
van de urne op de begraafplaats aldaar.
Samenkomst en begroeting in de kerk vanaf 10.00 uur.
Er is gelegenheid tot groeten in het funerarium,
Kerkstraat 3 te Beringen-Mijn
op dinsdag van 18.30 tot 19.00 uur.
Dit melden u met droefheid:
Jos en Astrid Mondelaers – Verschueren
Ludo Verschueren
Jimmy en Nathalie Peeters – Verschueren
Jesse
Wendy Verschueren
Ilayda, Dilara, Soraya, Nio
Jos en Rita Willems – Verschueren
Patrick en Marina Verschueren – Gevers
Gie en An Van den Bon – Verschueren
Bob, Pol
Robbert en Jolien Ramak – Verschueren

Marc Verschueren
Yves en Kim Janssens – Verschueren
Emma, Thibo
haar kinderen,
klein- en achterkleinkinderen
Haar zussen, schoonbroers, schoonzus, neven en nichten
Schelkens en Verschueren
De families Schelkens, Verschueren,
De Meyer en Selleslagh
De directie, het personeel en de medebewoners
van het rusthuis Coham
Rouwadres: Mondelaers – Verschueren
Kanaalstraat 75, 3971 Heppen