Wie mag starten op een PK

De titel van Provinciaal Kampioen kan behaald worden door ;
Voorwaarden om kunnen deel te nemen aan een PK of VK:

1/ Woonachtig zijn in België

2/ Houder zijn van een Cycling Vlaanderen-vergunning of KBWB-vergunning (*) Wie rijdt waar zijn PK:

– Woon je in Vlaanderen in de provincie van je woonplaats

– Woon je in Brussel in de provincie Vlaams-Brabant

– Woon je in Wallonië in de provincie waar de club gezeteld is

(*) KBWB – vergunning: voor zij die wonen in Vlaanderen of Brussel en aangesloten zijn bij een UCI-team of aangesloten zijn bij een buitenlandse club
FAQ…

• Een buitenlander die niet in België woont kan dus niet meedoen. Het geval van eenNederlander, die in Nederland woont en aangesloten is bij een Vlaamse club kan dus nietmeer meedoen

• Iemand die in Vlaanderen woont en in een buitenlandse club rijdt heeft een KBWBvergunning en kan dus meedoen aan de PK van de provincie waar hij/zij woont

• Een Waal die aansluit via Cycling Vlaanderen bij een Cycling Vlaanderen-club kan dus meedoen aan een PK in de “Club-provincie” 

• Een Waal met FCWB-vergunning kan niet meedoen. 

• Een Vlaming die in Vlaanderen woont en aangesloten is bij een FCWB-club (en dus geen Cycling Vlaanderen-licentie heeft), kan dus geen PK / VK rijden in Vlaanderen, wel in Wallonië