Aangepaste regelgeving omtrent dames wielrensters

Meisjes U13, U14 en U15 dienen steeds in een lagere leeftijdsreeks dan hun eigen leeftijd aan de start te verschijnen bij de jongens. Graag willen we nog even aandringen deze regel correct toe te passen. Voor de laatstejaarsmeisjes in deze categorie geldt er een afwijking op de regel.

U15-meisjes (dames van 12 tot 14 jaar) moeten automatisch een leeftijdsreeks lager dan hun eigen leeftijd bij de jongens aan de start verschijnen. Er kan niet meer zelf gekozen worden om in de eigen leeftijdsreeks bij de jongens te starten. Hierbij wordt steeds een aparte uitslag voor meisjes opgemaakt en er wordt ook telkens een aparte podiumceremonie voorzien.

Kleine uitzondering in dit verhaal: meisjes U15 (14 jaar) mogen er wel voor kiezen om in de wedstrijd van hun jongensleeftijdsgenoten te starten, maar in dat geval is er geen plaats voor een aparte uitslag of podiumceremonie voor meisjes U15.

Deze regel werd in het leven geroepen, omdat we als federatie sterk inzetten op een stelselmatige, gezonde groei van onze meisjesleden.

TOEGEPAST IN DE PRAKTIJK

MEISJE U13 = GEBOORTEJAAR 2006 = 12 JAAR

Ligt onherroepelijk vast:
Meisje U13 start tussen de jongens in de laagste leeftijdsreeks van de U15-categorie, namelijk bij de jongens U13 (12 jaar). Er wordt na de wedstrijd een aparte uitslag opgemaakt en een aparte podiumceremonie voorzien voor meisjes U13.

MEISJE U14 = GEBOORTEJAAR 2005 = 13 JAAR

Ligt onherroepelijk vast:
Meisje U14 start tussen de jongens in de leeftijdsreeks die één jaar lager ligt dan haar eigen leeftijd, namelijk bij de jongens U13 (12 jaar). Meisjes U13 en U14 rijden dus samen bij de jongens U13. Er wordt na de wedstrijd een aparte uitslag opgemaakt en een aparte podiumceremonie voorzien voor meisjes U14.

MEISJE U15 = GEBOORTEJAAR 2004 = 14 JAAR

Ben je U15-meisje? Dan mag je kiezen:

*Keuze 1:
Meisje U15 start tussen de jongens in de leeftijdsreeks die één jaar lager ligt dan haar eigen leeftijd, namelijk bij de jongens U14 (13 jaar). Er wordt na de wedstrijd een aparte uitslag opgemaakt en een aparte podiumceremonie voorzien voor meisjes U15.

*Keuze 2:
Meisje U15 start tussen de jongens van haar eigen leeftijd, namelijk bij de jongens U15 (14 jaar). Er wordt na de wedstrijd geen aparte uitslag opgemaakt en geen aparte podiumceremonie voorzien voor meisjes U15.

Met deze keuzemogelijkheid kan een meisje U15 zich op eigen tempo voorbereiden op de overgang naar de categorie U17.

Bekijk hier de overzichtstabel.