We hebben de droeve plicht om het overlijden te melden Paula Bernaerts, echtgenote van Jaak Waelburgs.
We herinneren ons Paula samen met Jaak als de onbaatzuchtige medewerkster bij tal van piste meetings en vele andere organisaties.
Namens Afdeling Limburg van Cycling Vlaanderen bieden we Jaak en alle familieleden, vrienden en kennissen onze diepste blijken van medeleven aan.