Inmemoriam Mathieu Bastiaens oud commissaris.

Mathieu Bastiaens

Mathieu Bastiaens

Woonplaats: Zichen-Zussen-Bolder
Geboren: (Zichen-Zussen-Bolder)
Overleden: 03/02/2019 (Liege)

Herinner mij, 

maar niet in sombere dagen. 

Herinner mij in stralende zon, 

hoe ik was toen ik alles nog kon. 

De heer

Mathieu (Basti) BASTIAENS

Echtgenoot van Mevrouw

Annie Lenaerts

Voorzitter van wielerclub “De Spurter”

Lid van het Sint-Pieter zangkoor

Ere-afgevaardigde van de Koninklijke Belgische Wielerbond

Lid van verschillende godvruchtige genootschappen

“Dorpsfiguur”

Geboren te Zichen-Zussen-Bolder op 30 mei 1932

en overleden te Luik op 3 februari 2019, gesterkt door

het Heilig Sacrament van de Zieken.

Annie Lenaerts zijn echtgenote

Elly Bastiaens, Sanne

Willy en Paulette Bastiaens – Haekens,

Bart en Liesbeth, Koen en Valerie en hun kinderen

Erik en Hendrika Coenegrachts – Bastiaens

Bert en Cara en kind, Peter en Alana

Marc en Liesbeth Bastiaens – Van Stijn, Annelien, Pieter-Jan

zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

De families Bastiaens – Loyens en Lenaerts – Jacobs.

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen van Basti tijdens de plechtige afscheidsviering in de parochiekerk Sint-Pieter en Sint-Laurentius te Zichen-Bolder op zaterdag 9 februari 2019 om 10.30 uur. De crematie, gevolgd door de plaatsing van de urne in het urnengraf op het kerkhof te Zichen-Bolder, zal in intieme kring plaatsvinden.

Samenkomst en gelegenheid tot condoleren in voornoemde kerk vanaf 9.45 uur.

Gebedswake in voornoemde kerk op vrijdag 8 februari om

19 uur, waarna een groet aan Basti gebracht kan worden in het rouwcentrum Theunissen, Misweg 32 te Zussen (Riemst) tot 20.30 uur.

Rouwadres: Rouwcentrum Theunissen t.a.v. de familie Bastiaens – Lenaerts. www.rouwcentrumtheunissen.be

Rouwcentrum Theunissen, Riemst – 012/45.52.52